CENÍK

Celoroční provoz!

Letní sezóna: červenec, srpen

Cena za pronájem celého objektu 16 000 Kč/týden

Zimní sezóna: prosinec - duben

Cena za pronájem celého objektu 19 000 Kč/týden

Mimo sezónu

Cena za pronájem celého objektu 12 000 Kč/týden

Cena za den

Cena za pronájem celého objektu 3000Kč/den
Minimální délka pobytu 3 dny.

Poplatek za psa:  500Kč, pouze malá plemena a to vždy po dohodě s majitelem.

Rezervace - záloha

Rezervace je provedena na základě zaplacení zálohy v 1/2 výši ceny.

Uvedená cena zahrnuje

Ložní prádlo 1x týdně, náklady na elektrickou enegii - do spotřeby 1000KW/týden

Uvedená cena nezahrnuje

Náklady na elektrickou enegii nad uvedený limit - vytápění objektu elektro kotlem, tepelným čerpadlem/klimatizací, ohřev vody a pod.
Poplatek za ubytovací kapacity a rekreační pobyt. Úklid po skončení obytu, pokud objekt není uveden do původního stavu.  (500,- Kč)

Podmínky

Doba nástupu je vždy mezi 15. a 19. hodinou, není-li domluveno jinak.
Při ukončení pobytu musí být chalupa vyklizena nejpozději do 10 hodiny. Návštěvníci převezmou objekt od určené osoby v bezvadném stavu
a budou obeznámeni se všemi elektrickými spotřebiči a jejich ovládáním.
Na případné nedostatky je nutné upozornit ihned při přebírání objektu.

Při přebírání bude zapsán stav elektroměru. Spotřebovanou energii
nad limit 1000KW/týden rekreant uhradí dle odečtu z elektroměru
k datu ukončení pobytu v ČEZ sazbě.

Při přebírání bude do knihy hostů provedena evidence ubytovaných osob a poplatek
za ubytovací kapacity a rekreační pobyt uhradí rekreant
k datu ukončení pobytu.

Při nástupu bude uhrazena zbývající částka za ubytování.

Při nástupu rekreace bude vybrána od návštěvníků kauce ve výši 5000,- Kč. Tato suma nebo její část bude v případě poškození objektu nebo jeho vybavení, použita na uhrazení škody. Uhrazením zálohy návštěvník stvrzuje souhlas s podmínkami ubytování.

Přísný zákaz kouření v celém prostoru objektu a manipulace s otevřeným ohněm mimo vymezené prostory.

Poplatek za ubytovací kapacity a rekreační pobyt

Poplatek z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den 5,- Kč.

Poplatek za rekreační pobyt činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10,- Kč. Poplatku nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod, dle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, dále osoby mladší 18 let a starší 70 let
nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné).

Storno podmínky:

60 – 30 dnů předem:

 

storno poplatek 25 % ze zálohy

29 – 8 dnů předem:

 

storno poplatek 50 % ze zálohy

7 dnů a méně:

 

storno poplatek 100 % ze zálohy